Mýty vs fakta. Září jako nepříznivý měsíc pro akcie?

Graf níže ukazuje vývoj indexu S&P 500 od roku 1945, tedy vývoj za posledních 78 let. Červené body na grafu vyznačují měsíce září, kdy S&P 500 poklesl o více jak 2 % a modré body znázorňují zářijové měsíce, kdy index o více jak 2 % naopak rostl. O více jak 2 % rostl trh ve 22 případech a ve 23 případech klesal. Tedy v podstatě remíza. Z této statistiky září jako černý měsíc pro akcie rozhodně nevychází. Spíše bychom měli konstatovat, že se jedná o měsíc neutrální.

Pokud bude i letos platit následující statistika, akciové trhy by měly pokračovat v růstovém trendu. Tabulka znázorňuje roky (za posledních 100 let), kdy bylo splněno, že S&P 500 připsal v období od ledna do července více jak 10 % a zároveň v srpnu poklesl. V takovém případě pak vždy následoval od září do prosince růst. Medián růstu byl 8,7 % a průměr byl 9,9 %. Úspěšnost této statistiky byla doposud stoprocentní. A také letošní rok zatím její podmínky splňuje.

Obrázek níže, zobrazující sílu trhu, vyžaduje už trochu více soustředění. Index S&P 500 tvoří firmy rozdělené do 11 různých sektorů od energií přes průmysl po finanční služby. Na horní části grafu vidíme modrou čarou zobrazený vývoj indexu S&P 500 od roku 1972 a ve spodní části grafu je pak oranžovou barvou zobrazen počet z oněch 11 sektorů, kde je splněn tzv. golden cross, tedy zlatý kříž. Taková situace nastává, když tzv. 50denní klouzavý průměr (tedy průměrná cena akcie nebo indexu za posledních 50 dnů) protne a vystoupá nad 200denní klouzavý průměr (tedy průměrnou cenu za posledních 200 dnů). 

Vertikální černé čáry pak ukazují okamžiky, od nichž index vykázal prudký růst a výskyt „zlatých křížů“ napříč 11 sektory vzrostl z počtu dva a méně. A právě k tomuto došlo 31. srpna 2023. Pokud se tedy historie opakuje, máme před sebou další relativně dobrý signál, že na trhu je síla a měli bychom pokračovat v růstu. 

A závěrem ještě jedna statistika, zachycující tentokrát S&P 500 od roku 1958.  Vidíme zde momenty, kdy index zaznamenal další růstový signál. Tento signál je spuštěn, když index propadne od svého vrcholu alespoň o 5 % a následně během 7 dní v rámci jednoho dne vzroste alespoň o jedno procento a zároveň je tento den nejvýkonnějším dnem za posledních 60 dnů. Taková situace je v grafu zaznamenána pětkrát a nastala mimochodem i na konci letošního srpna. Z přiložené tabulky pak vyplývá, jak výrazný růst následně S&P 500 zaznamenal a nezřídka to byly v horizontu několika měsíců dvojciferné hodnoty.

Přirozeně se nemůžeme na historický vývoj spoléhat se skálopevnou jistotou i v budoucnu, nicméně statistiky alespoň prozatím naznačují, že by to s tím letošním zářím až tak černé být nemuselo.

Michal Valentík, investiční analytik Broker Trust

Další příspěvky