Odborná způsobilost a certifikace rezonují celým finančním trhem

Jako základ systematického vzdělávání a odborné způsobilosti můžeme považovat zákon o Doplňkovém penzijní spoření, který poprvé zakotvil v legislativě zákonné podmínky pro oblast finančních zprostředkovatelů. A hned po doplňkovém penzijním spoření přišla certifikace spotřebitelských úvěrů, investičních produktů a v souvislosti se Zákonem 170/2018 Sb. také oblast pojistných produktů.

Bližší podrobnosti certifikací jsou uvedeny v souhrnné tabulce.

 

Produkt Legislativa Zkouškové otázky Platnost certifikace Následné vzdělávání
1 Doplňkové penzijní spoření (DPS) Zákon č. 427/2011 Sb. o DPS Každá akreditovaná osoba má své vlastní otázky schválené ČNB Platnost 60 měsíců Investiční zprostředkovatel je povinen vykonávat činnosti s odbornou péčí
2 Spotřebitelské úvěry Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. Otázky připravuje ČNB Na dobu neurčitou Povinnost trvale si udržovat odborné znalosti
3 Investiční produkty Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Otázky připravuje ČNB Na dobu neurčitou. Běží přechodné období Povinnost trvale si udržovat odborné znalosti
4 Pojistné produkty Zákon o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb. Otázky připravuje ČNB Na dobu neurčitou. Běží přechodné období Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění může pouze akreditovaná osoba

Tabulka platná k 1. 9. 2019

Aktuálně se nacházíme v situaci, že běží dvě přechodná období, a to na investiční a pojistné produkty.

V každém ze zákonů je doba 24 měsíců, která stanovuje délku přechodného období, které pro investice končí letos (respektive 3. lednem 2020) a na pojistné produkty 1. prosincem 2020.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že osoba, která na finančním a pojistném trhu působí, se musí trvale vzdělávat. Novinkou je však Zákon o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb., který již stanovuje rozsah patnácti hodin následného vzdělávání, který provádí akreditovaná osoba.

Praxe v příštím roce ukáže, s čím přijdou jednotlivé akreditované osoby a co nabídnou trhu. 15 hodin není málo a samozřejmě bude tlak na efektivitu a účelnost. Jsem toho názoru, že klasický e-learning na dálku bude mít významné místo v následném vzdělávání. VECTOR certifikace má ČNB schváleno následné vzdělávání formou online kurzů. Chceme využít našeho vlastního IT zázemí a poskytovat různé formy online kurzů a prezenčních školení, které přispějí k růstu odborné způsobilosti ve všech jednotlivých segmentech.

Jaká je náročnost otázek a úspěšnost certifikačních zkoušek?

Podívejme se na dlouhodobou celkovou statistiku u Vectoru.

Doplňkové penzijní spoření (90 min): 7869 účastníků. Celková úspěšnost: 92 %

Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min): 2111 účastníků. Celk. úspěšnost: 79 %

Investiční zprostředkovatel (135 min): 1262 účastníků. Celk. úspěšnost: 59 %

Je zřejmé, že každá další certifikace je náročnější. A ti, kdo nám říkají, že zkouška na DPS byla náročná, netuší, co je čeká u úvěrů a investic. Protože jsme si vědomi toho, že investiční produkty vycházejí ze statistiky velmi negativně, realizovali jsme letos několik jednodenních školení v Praze a Brně a výsledkem bylo značné zvýšení úspěšnosti, z čehož máme radost. Účastníci měli možnost se zaměřit na nejnáročnější oblasti zkoušky, což jsou hlavně deriváty a otázky, kde je více správných odpovědí.

Protože využíváme vlastního IT zázemí, v našem online přípravném kurzu má účastník tzv. semafor, který identifikuje 3 úrovně náročnosti zkoušky (červená, oranžová a zelená).

Kromě toho nabízíme účastníkům bonusový produkt RED 50.

– Soubor 50 nejtěžších otázek z každé skupiny (kategorie).

– Nejtěžší otázky vycházejí z odpovědí na miliony zodpovězených otázek v online přípravném kurzu na certifikaci – úvěry a investice.

– Členění otázek a odpovědí je totožné jako u certifikační zkoušky do 3 samostatných kategorií – 1 správně / více správně / případové studie. Celkem tímto tedy získáte 150 nejtěžších otázek z přípravného kurzu na daný typ certifikace.

V RED 50 najde účastník statistiku nejnáročnějších otázek, ale i vlastní chyby, které mu umožní efektivně se připravit na zkoušku. Tyto dva nástroje jsou určitě vhodným způsobem, jak zefektivnit fázi přípravy a uspořit drahocenný čas.

Dobrá zpráva je, že RED 50 je již od 6. září 2019 součástí nabídky online kurzu i na pojistné produkty. A symbolická cena 99 Kč vč. DPH doufám nikoho neodradí od využití této pomůcky.

Souhrnně mohu konstatovat, že uplynulých 6 let přineslo zvýšené nároky na oblast financí, a to v mnoha směrech. To je také důvodem, proč se počet osob, které nabízejí finanční produkty jako OSVČ především v oblasti úvěrových produktů, zmenšil. Obdobnou redukci počtu osob lze v závěru letošního roku očekávat i u investic a následně i u pojistných produktů. Statistiky uvádějí, že se na pojistném trhu pohybuje cca 100 000 osob. A kolik jich zůstane po ukončení zkušebního období lze jen těžko predikovat.

Co tedy konkrétně čeká zprostředkovatele pojištění?

Prvním krokem by mělo být určení, jaký typ zkoušky je pro ně vhodný z hlediska jejich současného a hlavně budoucího fungování na pojistném trhu. A nabídka je široká, mohou si vybrat z 9 typů zkoušek. Bohužel není možné dělat „rozdílové“ zkoušky. Proto je důležité si podrobně prostudovat, co který typ zkoušky zahrnuje.

Z našich dosavadních zkušeností, které vyplývají z přihlášení na zkoušky, je nyní největší poptávka po souhrnné zkoušce v délce 180 minut – život + neživot (POJ-ABC souhrnná zkouška na pojištění).

Ve Vectoru jsme se zamýšleli, jak vyjít vstříc zájemcům, kteří chtějí absolvovat zkoušku až v roce 2020. Proto jsme vypsali 3 lednové termíny v Praze, Brně a Hradci Králové. Kdo se dnes přihlásí na jakýkoliv nabízený termín zkoušky, má ihned přístup do online přípravného kurzu až do dne konání zkoušky, takže bude mít dostatek času na plánování svých aktivit v rámci time managementu a priorit.

Přeji všem poradcům hodně úspěchů při zkouškách.

Ing. Miroslav Škvára, MBA, vedoucí obchodního oddělení VECTOR Certifikace s.r.o.

Další příspěvky