Anketa 1+1: Poradenství za 10 let? Úspěch přinese důvěra a vztah s klienty


Ptali jsme se na tyto otázky:

1) Jak bude vypadat finanční poradenství za 10 let?
2) Jaký vynález do běžného života byste uvítali?

David Molínek
regionální ředitel

1) Finanční poradenství za 10 let bude mnohem více digitalizované než dnes. Znám hodně kolegů, kteří se tomuto pokroku brání, ale tlak okolí je větší. Finanční poradce bude v roli kouče. Sjednávání produktů bude jednoduché pomocí různých chytrých technologických řešení. Budeme tak mít více času na utužování vztahů s klienty a emocionální koučink. Proto bych se zase vrátil k tomu, že nejdůležitější je mít vztah s klientem. Samotné sjednávání brzy zvládne, samozřejmě s naší pomocí, sám.

2) Myslím, že vynálezů už je příliš. Někdy jsme leniví dělat už i banální věci. Ale myslím, že by lidstvo teď potřebovalo pokročit v ekologii a myslet trochu na naši planetu, přírodu a budoucí generace. Něco v tomto smyslu by se určitě šiklo. 😊

Martin Kouřil
obchodní ředitel

1) Poradenství bude jiné, role poradce bude jiná, řada činností zmizí, nové se objeví. Myslím, že to bude ještě méně o prodeji, více o edukaci, konzultaci, provázení klienta finančními oblastmi během jeho celého života.

2) Líbil by se mi stroj času, abych se mohl vrátit do některých okamžiků minulosti a mohl mrknout i kousek dopředu… třeba při sestavování obchodního plánu na rok 2023. 😊

Radim Skřivan
regionální ředitel

1) Podle mě budou poradci spíše kouči směřující své klienty k reálným a dosažitelným cílům. Zásadní bude určitě sektor investic. Tento model můžeme už dnes vidět v USA nebo ve Velké Británii.

2) Nejužitečnější objev, který by pomohl všem lidem, je generátor volné energie. Mám na mysli něco, jako je ztracený vynález Teslův přijímač volné energie. Ta by se nemusela vyrábět například spalováním fosilních paliv a byla by pro všechny v požadovaném množství, bez dopadu na přírodu.

Eva Kateřina Gabrielová
regionální ředitelka

1) Bude převážně digitální s roboty a online obsluhou.

2) Uvítala bych teleport.

Michal Hrubý
regionální ředitel

Michal Hrubý, regionální ředitel

1) Finanční poradenství je svět, který se vyvíjí velmi rychle. Před pár lety jsme po městě pobíhali s brašnou plnou návrhopojistek, pojistných podmínek, papírových materiálů atd. A dnes mi na většinu věcí stačí notebook. Pokrok postupuje mílovými kroky, existuje spousta kvalitních, ale i nekvalitních nástrojů, které jsou na trhu k dispozici. Klienti mají možnost spoustu informací získat na internetu. Finanční poradenství za 10 let vidím spíše v mentorství, komunikaci s klienty, nastavení směru a pomoc při řešení problémů. Co se týče sjednávání, tam nastoupí platformy, systém, aplikace a jiné technické a technologické nástroje. Bude ještě větší tlak na vzdělávání se a umění dobře poskládat případné portfolio.

2) Do běžného života bych si přál takový vynález, který by lidi naučil chovat se k sobě lépe. Vážit si jeden druhého a respektovat čas druhých. Mnohdy se honíme za zbytečnostmi a zapomínáme na slušnost jeden k druhému. Jednoduše mám někdy pocit, že svět nyní řeší spoustu proměnných, spoustu zbytečností a zapomínáme na to, že život je také o slušnosti, pokoře a důvěře.

Jiří Sláma
regionální ředitel

1) Asi budeme mnohem více věcí dělat automatizovaně. Zákazníci budou mít určitě více příležitostí si produkty spravovat samostatněji než dnes. O to důležitější budou vztahy se zákazníky. Schopnost pečovat a předjímat potřeby. Každý poradce by měl být „posedlý péčí“. Zákazník musí cítit, že je smyslem našeho konání, že je tím nejdůležitějším, že má tu nejlepší péči. Potom nás nebude mít tendence nahradit nějakým automatem. 

2) Možnost vrátit čas! 😊

Bohuslav Černý
regionální ředitel

1) Jednoznačně bude růst důraz klientů na kvalitu služby. Kdo bude mít vztah a důvěru klienta, bude úspěšný, s ostatním nám pomůžou nástroje. Pilířem finančního plánu u klientů budou investice.

Bohouš Černý je asi spokojený s tím, co má, a tak nám poslal pouze odpověď na první otázku. 😉 Chtěli jsme mu dopřát klidné svátky, a tak jsme z něj odpověď už nepáčili. Děkujeme všem účastníkům naší ankety za jejich čas a letošní odpovědi – ať už ty, které člověka rozesmály, nebo donutily k zamyšlení. Všechny předchozí díly najdete na našem blogu a my jdeme vymýšlet otázky pro rok 2023.   

Další příspěvky