Povinné ručení v novém: Tyto změny vás čekají už v prosinci

Povinné ručení musíte uzavřít ze zákona. Chrání vás jako řidiče, způsobíte-li dopravní nehodu. Nejen v případě škod na majetku, ale také pokud dojde k újmě na zdraví třetích osob. Prostřednictvím nového zákona nyní musí Česko implementovat takzvanou motorovou unijní směrnici z roku 2021. Právě na konci letoška je nejzazší termín. Jaké novinky nás čekají? 

Vyšší pojistné limity pro všechny

Dosavadní minimální limit pojistného plnění se zvyšuje ze současných 35 milionů na 50 milionů korun. Bude platit pro újmy na zdraví i pro majetkové škody. Důvod? Ceny zdravotní péče i další náklady rostou. Stávající limity by nemusely stačit, když dojde k dopravní nehodě s vážnými následky  a vysokou škodou. Proto už i dnes některé pojišťovny nabízejí při sjednání nových smluv pouze vyšší limity nebo je cenově zvýhodňují. Nový limit v případě újmy na zdraví nebo úmrtí se bude týkat každé postižené osoby. Limit na majetkovou škodu se bude vztahovat jen na jednu škodní událost – bez ohledu na počet postižených osob. 

Vyšší limit bude samozřejmě zahrnut v nově uzavřených smlouvách, týká se ale i smluv stávajících! Klienti nicméně nebudou muset své pojišťovny kvůli navýšení limitů kontaktovat. I pokud by limity pojišťovny nenavýšily samy, zvýšily by se u současných smluv k datu účinnosti nového zákona „automaticky“.  

Jestli se povinné zvýšení limitů promítne do ceny pojištění, bude záležet na konkrétní pojišťovně. Podle nynějších informací řada pojišťoven zatím neplánuje ceny navyšovat, pouze upraví limity podle nové legislativy. Pokud u jiných pojišťoven dojde ke zdražení, mělo by se jednat o nedramatickou částku v řádech stokorun. Klienty s běžícími smlouvami se starými limity budou pojišťovny včas informovat o nezbytné úpravě. 

Širší okruh povinně pojištěných

Zákon přináší novou definici pojmu vozidlo. Tím se rozšiřuje okruh vozidel podléhajících povinnému ručení. Nově se tak pojištění odpovědnosti může týkat elektrických koloběžek, vozítek typu segway, zahradních traktůrků (jakmile s nimi vyjedete mimo vlastní pozemek), motorových golfových vozítek, pracovních strojů nebo průmyslových zařízení schopných samostatného přemístění či sněžných skútrů a roleb. A to v případě, že mohou jet více než 25 km/h, resp. 14 km/h při současné hmotnosti vyšší než 25 kilogramů. U elektrokoloběžky počítejte s nákladem na pojištění odpovědnosti v řádu stokorun ročně.

Povinné ručení u elektrokol nechává unijní směrnice na zvážení členských států. V české legislativě dostala elektrokola výjimku, protože jejich hlavním pohonem je šlapání člověka. Podle nového zákona jsou totiž motorová vozidla ta, kde motor slouží jako hlavní zdroj pohybu. Jsou nicméně země, které se pro povinné pojištění elektrokol rozhodly, například Německo či Francie.

Kdo řídí, platí

Doposud se povinnost platit povinné ručení vztahovala na majitele vozidla. Nově se ovšem bude týkat jeho provozovatele. Tedy té osoby, která s autem či jiným vozidlem podle definice zákona reálně jezdí. Odpadnou tak mimo jiné časté komplikace při dohledávání skutečných viníků dopravních nehod. Zbystřit musí leasingové společnosti, které budou muset přepsat údaje v technických průkazech. A také rodiny, kdy rodiče svěřují auta svým dospělým dětem a platí za ně povinné ručení. I pokud budou rodiče dále majiteli, musí nově povinné ručení platit potomek.

Konec zelené karty

Další novinkou bude zrušení zelené karty. Vydáte-li se na cesty mimo Českou republiku, jako mezinárodní doklad o pojištění bude zelená karta platit i nadále. V tuzemsku ale tento doklad o zaplaceném povinném ručení nově nebudete muset mít vůbec u sebe. Policisté při kontrole budou mít možnost si vše ověřit elektronicky díky propojení registrů. Tato změna bude platit až od července 2024. 

Je třeba dodat, že samotné pojišťovny stojí nyní digitalizace veškeré agendy spoustu práce. Mluví se dokonce o digitální revoluci v povinném ručení. Nová legislativa jim totiž ukládá povinnost digitálního hlášení pro Českou kancelář pojistitelů. To znamená, že všechny smlouvy o pojištění odpovědnosti i změny v nich budou muset být okamžitě buď online, anebo v reálném čase hlášeny na Českou kancelář pojistitelů. Díky tomu bude možné informace obratem digitálně zobrazit a kontrolovat. 

Aktuálně: zákon ve sněmovně

Návrh nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla předložilo ministerstvo financí. Po schválení vládou ho aktuálně mají na stole poslanci. Pokud v legislativním procesu nenastane zádrhel, účinnost zákona se předpokládá od 23. prosince 2023.

Svatava Bilová, pojistná analytička, Broker Trust

Další příspěvky